ECOMONDO

sajam obnovljivih izvora energije

Internacionalni sajam obnovljivih izvora energije, održivog razvoja i reciklaže – ECOMONDO

U periodu od 5. do 8. novembra u italijanskom gradu Riminiju održan je 18. Internacionalni sajam obnovljivih izvora energije, održivog razvoja i reciklaže, pod nazivom ECOMONDO.

Higia d.o.o. organizovala je za svoje zaposlene posetu sajmu kako bi se mogli upoznati sa novim tehnologijama u oblasti upravljanja otpadom, a takođe i razmenili iskustva sa kolegama na unapred zakazanim sastancima.

Ovaj sajam je jedinstvena platforma za mediteranski basen, posvećen glavnim evropskim i međunarodnim strategijama usmerenim ka ekološkim inovacijama i procesima transformacije otpada u koristan resurs.

Na sajmu su održani sastanci izlagača na kojima su se mogli sastati sa konkurentnim preduzećima, sa domaćom i međunarodnom javnošću, a takođe i pronaći nove klijente iz oblasti industrije, usluga, javne uprave i komunalnih preduzeća.

Na sajmu ECOMONDO postavljen je jedan od najskupljih izložbenih salona u celoj oblasti Mediterana, na kome su prikazana najefikasnija tehnička rešenja za pravilno upravljanje i eksploataciju otpada. Prikazane su mogućnosti primene novih tehnologija za uštedu vode, efikasno korišćenje otpada radi dobijanja sekundarnih sirovina i povećanje energetske efikasnosti.

Velika pažna posvećena je i inovacijama u sektoru zelene ekonomije.

Održane su brojne konferencije, predavanja i treninzi na kojima su međunarodni eksperti mogli da prezentuju svoja saznanja i razmene iskustva vezana za probleme u upravljanju otpadom u industrijskom sektoru, zaštiti životne sredine, remedijaciji, obnovi u skladu sa ekološkim principima, održivom transportu i tehnološkim prioritetima u razvoju održivih gradova (smart cities).