Značaj podizanja ekološke svesti i odgovornosti u oblasti upravljanja opasnim otpadom

Akumulirani ekološki problemi svakako čine jedno od ključnih obeležja današnje civilizacije. Ovi problemi se mogu identifikovati na različitim nivoima; na globalnom nivou govorimo o globalnom zagrevanju atmosfere i smanjivanju ozonskog omotača, na regionalnom o “kiselim kišama”, zagađenju podzemnih voda, izlivanju ulja i nafte, a na lokalnom o zagađenju vode, vazduha kao i o neadekvatnom odlaganju različitih vrsta otpada. U želji da poboljša sopstveni kvalitet života čovek je kroz istoriju sebično i nemarno koristio prirodne resurse, što je rezultiralo rušenjem ravnoteže u prirodi i stvaranjem niza Opširnije +