12. MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA – ECOFAIR

ECOFAIR

Ono na čemu bi trebalo konstantno da se radi jeste poštovanje i primena zakona koji se tiču zaštite životne sredine koje je donela Republika Srbija, kao i na stalnoj edukaciji i povećanju nivoa ekološke svesti, kako pojedinca, tako i celokupnog društva.

U period od 14. do 16. oktobra na Beogradskom sajmu održane su dve stručne i srodne manifestacije - 11. Međunarodni sajam energetike – „Energetika 2015“ i 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine – EcoFair posvećeni očuvanju životne sredine koji povezuju potrebe, obaveze i mogućnosti u ovim oblastima, sa posebnim akcentom na ‘’zelenoj ekonomiji’’, industriji reciklaže i upravljanju otpadom.

Higia d.o.o. je posetila sajam drugog dana, sa ciljem prikupljanja novih saznanja, a ujedno i da svojim prisustvom podrži svoje poslovne partnere. Imali smo priliku da se uputimo u najnovije trendove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da prikupimo informacije o novim tehnikama i tehnologijama u oblastim koje su vezane za upravljanje otpadom (industrijski otpad i komunalni otpad), kao i tokovima otpadne vode.

Ovaj Sajam je predstavljao dobru priliku da se, kroz razne stručne programe u vidu predavanja, seminara, okruglih stolova, konferencija i mnogih drugih aktivnosti, radi na edukaciji stanovništva o važnosti obraćanja pažnje i očuvanja životne sredine. Neophodno je svakodnevno podsticati ovakvo razmišljanje i samim tim doći od zaključka da ulaganje u životnu sredinu, ne predstavlja „nepotreban“ rashod, već ulaganje u zdraviju budućnost.