Monthly Archives: oktobar 2014

UPRAVLJANJE OTPADOM

Higia d.o.o. je u proteklom periodu obavila transport značajnih količina otpadnog perhloretilena (tetrahloroetilen, etilen tetrahlorid) i adekvatno ga zbrinula, kako ne bi došlo do zagađenja životne sredine. Pravilno upravljanje otpadom ove vrste je od velikog značaja za sve one grane industrije u kojima se perhloretilen koristi u radu. Otpadni perhloretilen je klasifikovan kao opasan otpad i pri rukovanju sa njime neophodno je postupati sa naročitom pažnjom. Opasan otpad, prema Zakonu o upravljanju otpadom, pri transportu mora biti adekvatno upakovan, transportovan u skladu sa važećim propisima (ADR transport) i Opširnije +

ECOFAIR

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – ECOFAIR U periodu od 13.10.2014 – 16.10.2014 u Beogradu održan je Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – ECOFAIR. Higia d.o.o. organizovala je posetu sajmu kako bi njeni zaposleni tom prilikom razmenili iskustva sa kolegama koji se takođe bave poslovima uvezanim za upravljanje otpadom. Na pratećem stručnom programu prisustvovali smo izlaganju domaćih i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti čime smo nadogradili naše znanje, a imali smo mogućnost da se upoznamo sa novim međunarodnim propisima Opširnije +