Akcija – preuzimanje opasnog otpada iz šabačkih stručnih škola

DSC08450

 

Sa ciljem podizanja ekološke svesti i davanja pozitivnog primera kako treba brinuti o životnoj sredini i adekvatno zbrinjavati opasan otpad, naša firma pridružila se firmi Yunirisk d.o.o. iz Beograda u akciji „Šabac bez opasnog otpada“. Ovom prilikom pomogli smo pri preuzimanju i adekvatnom zbrinjavanju opasnog otpada, koji je predstavljao pretnju učenicima i nastavnicima Stručne Hemijsko-tekstilne škole i Srednje Poljoprivredne škole sa domom učenika. Rok upotrebe hemikalija iz ovih škola je istekao pre skoro dve decenije, i predstavljao je realnu opasnost jer su pre zbrinjavanja hemikalije su bile neuslovno skadištene, a pokušano je i njihovo skladištenje u raznim plastičnim kantama kako bi se sprečilo dalje curenje i isparavanje otpada. Na žalost ovaj način rešavanja problema se pokazao kao neuspešan.

Ove hemikalije sa isteklim rokom upotrebe sadrže opasne supstance i spadaju u opasan otpad i kao takve moraju biti zbrinute kako nalaže  Zakon o upravljanju otpadom.

Zbog nemogućnosti odvajanja sredstava za zbrinjavanje opasnog otpada od strane samih škola, odlučili smo da se pridružimo pomenutoj akciji i damo svoj doprinos smanjenju ukupnih količina opasnog otpada kojeg, na žalost ima i na drugim lokacijama u Šapcu.

Ovaj otpad trebalo bi adekvatno zbrinuti kako ne bi predstavljao opasnost po životnu sredinu i po stanovnike Šapca, jer ako se ovaj otpad ne zbrinjava adekvatno isti završava na neuslovnim (divljim) deponijama, a predstavlja potencijalnu opasnost po životnu sredinu i ako se ne skladišti adekvatno.

Ovim putem želeli bi da apelujemo na donosioce odluka da je potrebno posvetiti veću pažnju problemu zbrinjavanja opasnog otpada, i da je neophodno u što skorijem roku obezbediti sredstva za zbrinjavanje istorijskih količina otpada koje se nalaze svuda u Srbiji, a ne samo u Šapcu, čime će se postići cilj kome svi težimo, a to je zdrava životna sredina.