12. MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA – ECOFAIR

Ono na čemu bi trebalo konstantno da se radi jeste poštovanje i primena zakona koji se tiču zaštite životne sredine koje je donela Republika Srbija, kao i na stalnoj edukaciji i povećanju nivoa ekološke svesti, kako pojedinca, tako i celokupnog društva. U period od 14. do 16. oktobra na Beogradskom sajmu održane su dve stručne i srodne manifestacije - 11. Međunarodni sajam energetike – „Energetika 2015“ i 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine – EcoFair posvećeni očuvanju životne sredine koji povezuju potrebe, obaveze i mogućnosti Opširnije +

Zašto je važan Dokument o kretanju otpada?

Dokument o kretanju otpada Svako kretanje otpada prati poseban dokument – Dokument o kretanju otpada. Kako postoji opasan otpad i neopasan otpad tako se i obrasci Dokumenta o kretanju otpada razlikuju te postoji Dokument o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) i Dokument o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O). Obrazac Dokumenta o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) prilikom kretanja otpada izrađuje se u 4 (četiri) istovetna primerka, a obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O) prilikom kretanja opasnog otpada izrađuje se u 6 (šest) istovetnih primeraka. Zašto je važno Opširnije +