Kontrolne liste – Zakon o inspekcijskom nadzoru

Među ključnim dokumentima kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015 – dalje: Zakon) nalaze se kontrolne liste. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na svom zvaničnom sajtu objavilo Stručno-metodološka objašnjenja za pripremu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, čija je svrha pomoć inspekcijama da pripreme kontrolne liste tzv. “ček liste” . Kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja provere za čiju nadležnost je ovlašćena inspekcija. Lista se formira prema težini mogućih posledica u određenoj oblasti, saglasno pravilima o Opširnije +

Zašto je važan Dokument o kretanju otpada?

Dokument o kretanju otpada Svako kretanje otpada prati poseban dokument – Dokument o kretanju otpada. Kako postoji opasan otpad i neopasan otpad tako se i obrasci Dokumenta o kretanju otpada razlikuju te postoji Dokument o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) i Dokument o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O). Obrazac Dokumenta o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) prilikom kretanja otpada izrađuje se u 4 (četiri) istovetna primerka, a obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O) prilikom kretanja opasnog otpada izrađuje se u 6 (šest) istovetnih primeraka. Zašto je važno Opširnije +

SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – 05. jun

Svetski dan zaštite životne sredine, osnovan je od strane Generalne skupštine UN 1972. godine i obeležava se svake godine 5. juna u više od 100 država sveta. Cilj obeležavanja ovog dana jeste razvijanje ekološke svesti i to posebno organizovanjem brojnih aktivnosti kao što su stručni i naučni skupovi, aktivnosti na lokalnom nivou kao što su šetnje, sadnja drveća, biciklističke vožnje, koncerti, pozorišne predstave, festivali, takmičenja u školama, kampanje čišćenja i recikliranja kao i kampanje sa tematikom iz oblasti zaštite životne sredine. Kako bi mogli svaki Opširnije +

Akcija – preuzimanje opasnog otpada iz šabačkih stručnih škola

  Sa ciljem podizanja ekološke svesti i davanja pozitivnog primera kako treba brinuti o životnoj sredini i adekvatno zbrinjavati opasan otpad, naša firma pridružila se firmi Yunirisk d.o.o. iz Beograda u akciji „Šabac bez opasnog otpada“. Ovom prilikom pomogli smo pri preuzimanju i adekvatnom zbrinjavanju opasnog otpada, koji je predstavljao pretnju učenicima i nastavnicima Stručne Hemijsko-tekstilne škole i Srednje Poljoprivredne škole sa domom učenika. Rok upotrebe hemikalija iz ovih škola je istekao pre skoro dve decenije, i predstavljao je realnu opasnost jer su pre zbrinjavanja Opširnije +

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada i njegove posledice

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji i zakonom je zabranjeno jer ostavlja velike posledice po životnu sredinu. Opasan otpad koji se ne preda ovlašćenom operateru uglavnom biva bačen na neuslovne divlje deponije i tako zagađuje zemljište, vodu i vazduh. Ovakvo postupanje sa otpadom je veoma opasno jer se mešanjem opasnog i neopasnog otpada stvaraju još opasniji toksični spojevi koji kasnije dospevaju u podzemnu vodu i vodotokove. Ovo posebno predstavlja problem i poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom, koji zbog Opširnije +

ECOFAIR

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – ECOFAIR U periodu od 13.10.2014 – 16.10.2014 u Beogradu održan je Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – ECOFAIR. Higia d.o.o. organizovala je posetu sajmu kako bi njeni zaposleni tom prilikom razmenili iskustva sa kolegama koji se takođe bave poslovima uvezanim za upravljanje otpadom. Na pratećem stručnom programu prisustvovali smo izlaganju domaćih i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti čime smo nadogradili naše znanje, a imali smo mogućnost da se upoznamo sa novim međunarodnim propisima Opširnije +