Zašto je važan Dokument o kretanju otpada?

Dokument o kretanju otpada Svako kretanje otpada prati poseban dokument – Dokument o kretanju otpada. Kako postoji opasan otpad i neopasan otpad tako se i obrasci Dokumenta o kretanju otpada razlikuju te postoji Dokument o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) i Dokument o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O). Obrazac Dokumenta o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) prilikom kretanja otpada izrađuje se u 4 (četiri) istovetna primerka, a obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O) prilikom kretanja opasnog otpada izrađuje se u 6 (šest) istovetnih primeraka. Zašto je važno Opširnije +

Akcija – preuzimanje opasnog otpada iz šabačkih stručnih škola

  Sa ciljem podizanja ekološke svesti i davanja pozitivnog primera kako treba brinuti o životnoj sredini i adekvatno zbrinjavati opasan otpad, naša firma pridružila se firmi Yunirisk d.o.o. iz Beograda u akciji „Šabac bez opasnog otpada“. Ovom prilikom pomogli smo pri preuzimanju i adekvatnom zbrinjavanju opasnog otpada, koji je predstavljao pretnju učenicima i nastavnicima Stručne Hemijsko-tekstilne škole i Srednje Poljoprivredne škole sa domom učenika. Rok upotrebe hemikalija iz ovih škola je istekao pre skoro dve decenije, i predstavljao je realnu opasnost jer su pre zbrinjavanja Opširnije +

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada i njegove posledice

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji i zakonom je zabranjeno jer ostavlja velike posledice po životnu sredinu. Opasan otpad koji se ne preda ovlašćenom operateru uglavnom biva bačen na neuslovne divlje deponije i tako zagađuje zemljište, vodu i vazduh. Ovakvo postupanje sa otpadom je veoma opasno jer se mešanjem opasnog i neopasnog otpada stvaraju još opasniji toksični spojevi koji kasnije dospevaju u podzemnu vodu i vodotokove. Ovo posebno predstavlja problem i poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom, koji zbog Opširnije +

Očistimo svet

Kampanja za zaštitu životne sredine 15. septembra obeležava se svetska akcija „Očistimo svet” i jedna je od najvećih ekoloških kampanja za zaštitu životne sredine. Povodom ove globalne akcije želeli bi da istaknemo značaj industrijskog sektora u oblasti zaštite životne sredine i da apelujemo na njih da na adekvatan način upravljaju svojim opasnim i neopasnim otpadom, kako bi budućim generacijama ostavili čistu životnu sredinu. Našim budućim klijentima nudimo celokupan lanac rešenja za upravljanje otpadom specijalno osmišljenog po njihovoj meri kako bi im pomogli u ostvarivanju njihovih Opširnije +