Kontrolne liste – Zakon o inspekcijskom nadzoru

Među ključnim dokumentima kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015 – dalje: Zakon) nalaze se kontrolne liste. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na svom zvaničnom sajtu objavilo Stručno-metodološka objašnjenja za pripremu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, čija je svrha pomoć inspekcijama da pripreme kontrolne liste tzv. “ček liste” . Kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja provere za čiju nadležnost je ovlašćena inspekcija. Lista se formira prema težini mogućih posledica u određenoj oblasti, saglasno pravilima o Opširnije +

Zašto je važan Dokument o kretanju otpada?

Dokument o kretanju otpada Svako kretanje otpada prati poseban dokument – Dokument o kretanju otpada. Kako postoji opasan otpad i neopasan otpad tako se i obrasci Dokumenta o kretanju otpada razlikuju te postoji Dokument o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) i Dokument o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O). Obrazac Dokumenta o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) prilikom kretanja otpada izrađuje se u 4 (četiri) istovetna primerka, a obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O) prilikom kretanja opasnog otpada izrađuje se u 6 (šest) istovetnih primeraka. Zašto je važno Opširnije +

SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – 05. jun

Svetski dan zaštite životne sredine, osnovan je od strane Generalne skupštine UN 1972. godine i obeležava se svake godine 5. juna u više od 100 država sveta. Cilj obeležavanja ovog dana jeste razvijanje ekološke svesti i to posebno organizovanjem brojnih aktivnosti kao što su stručni i naučni skupovi, aktivnosti na lokalnom nivou kao što su šetnje, sadnja drveća, biciklističke vožnje, koncerti, pozorišne predstave, festivali, takmičenja u školama, kampanje čišćenja i recikliranja kao i kampanje sa tematikom iz oblasti zaštite životne sredine. Kako bi mogli svaki Opširnije +

Akcija – preuzimanje opasnog otpada iz šabačkih stručnih škola

  Sa ciljem podizanja ekološke svesti i davanja pozitivnog primera kako treba brinuti o životnoj sredini i adekvatno zbrinjavati opasan otpad, naša firma pridružila se firmi Yunirisk d.o.o. iz Beograda u akciji „Šabac bez opasnog otpada“. Ovom prilikom pomogli smo pri preuzimanju i adekvatnom zbrinjavanju opasnog otpada, koji je predstavljao pretnju učenicima i nastavnicima Stručne Hemijsko-tekstilne škole i Srednje Poljoprivredne škole sa domom učenika. Rok upotrebe hemikalija iz ovih škola je istekao pre skoro dve decenije, i predstavljao je realnu opasnost jer su pre zbrinjavanja Opširnije +

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada i njegove posledice

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji i zakonom je zabranjeno jer ostavlja velike posledice po životnu sredinu. Opasan otpad koji se ne preda ovlašćenom operateru uglavnom biva bačen na neuslovne divlje deponije i tako zagađuje zemljište, vodu i vazduh. Ovakvo postupanje sa otpadom je veoma opasno jer se mešanjem opasnog i neopasnog otpada stvaraju još opasniji toksični spojevi koji kasnije dospevaju u podzemnu vodu i vodotokove. Ovo posebno predstavlja problem i poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom, koji zbog Opširnije +

Značaj podizanja ekološke svesti i odgovornosti u oblasti upravljanja opasnim otpadom

Akumulirani ekološki problemi svakako čine jedno od ključnih obeležja današnje civilizacije. Ovi problemi se mogu identifikovati na različitim nivoima; na globalnom nivou govorimo o globalnom zagrevanju atmosfere i smanjivanju ozonskog omotača, na regionalnom o “kiselim kišama”, zagađenju podzemnih voda, izlivanju ulja i nafte, a na lokalnom o zagađenju vode, vazduha kao i o neadekvatnom odlaganju različitih vrsta otpada. U želji da poboljša sopstveni kvalitet života čovek je kroz istoriju sebično i nemarno koristio prirodne resurse, što je rezultiralo rušenjem ravnoteže u prirodi i stvaranjem niza Opširnije +