UPRAVLJANJE OTPADOM

Higia d.o.o. je u proteklom periodu obavila transport značajnih količina otpadnog perhloretilena (tetrahloroetilen, etilen tetrahlorid) i adekvatno ga zbrinula, kako ne bi došlo do zagađenja životne sredine. Pravilno upravljanje otpadom ove vrste je od velikog značaja za sve one grane industrije u kojima se perhloretilen koristi u radu. Otpadni perhloretilen je klasifikovan kao opasan otpad i pri rukovanju sa njime neophodno je postupati sa naročitom pažnjom. Opasan otpad, prema Zakonu o upravljanju otpadom, pri transportu mora biti adekvatno upakovan, transportovan u skladu sa važećim propisima (ADR transport) i Opširnije +