ECOFAIR

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – ECOFAIR

U periodu od 13.10.2014 – 16.10.2014 u Beogradu održan je Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – ECOFAIR.

Higia d.o.o. organizovala je posetu sajmu kako bi njeni zaposleni tom prilikom razmenili iskustva sa kolegama koji se takođe bave poslovima uvezanim za upravljanje otpadom.

Na pratećem stručnom programu prisustvovali smo izlaganju domaćih i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti čime smo nadogradili naše znanje, a imali smo mogućnost da se upoznamo sa novim međunarodnim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Poseta ovakvim manifestacijama je značajna i sa aspekta upoznavanja sa izazovima i problemima sa kojima se suočavaju upravljači otpadom u Srbiji, kako bi mogli uvek da budemo korak ispred svih i predvidimo eventualne poteškoće u radu, kako do njih ne bi došlo.

Oblast upravljanja otpadom je jedna od veoma značajnih sa aspekta zaštite životne sredine i jedna od oblasti sa velikim razvojnim potencijalom i od velikog je značaja biti u toku sa novim saznanjima i trendovima u ovoj oblasti.