SERTIFIKATI I DOZVOLE » REŠENJE O IZMENI INTEGRALNE DOZVOLE

Rešenje o izmeni integralne dozvole

Srpski grb

Republika Srbija
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 19-00-00773/1/2011-02 Datum: 05.06.2014.
Beograd


P.S. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. državni sekretar, po rešenju o ovlašćenju ministra, broj 119-01-5/17/2014-09 od 03.06.2014. godine, na osnovu člana 60. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 5. i 35. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“, broj 30/10), postupajući po zahtevu operatera „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, ul. Stevana Šupljikca br. 147/8, za izmenu i dopunu dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, broj predmeta 19-00-00773/2013-05 od 04.12.2013. godine, donosi

REŠENjE O IZMENI REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SAKUPLjANjE I TRANSPORT NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada pod rednim brojem 1342 (broj predmeta 19-00-00773/2013-05 od 04.12.2013. godine), koju je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a koja glasi na operatera „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva. ul. Stevana Šupljikca br. 147/8, menja se u delovima:

„2.) Postojeće dozvole, odobrenja i saglasnosti“, tako da Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada glasi za:

 • Ugovor o angažovanju savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta zaključen dana 09.05.2014.godine, između „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva i Smiljanić Nenada, dipl. inž. saobraćaja, koji je osposobljen za obavljanje poslova Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, što se dokumentuje Potvrdom i Sertifikatom ADR broj LJ-013/12, kataloškog koda strukovnih znanja i spretnosti br. 84000.024.6.1 Instituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o. od 09.04.2013.g. sa važnošću do 12.10.2017.godine.
 • Dokumentacija o opremi za sakupljanje otpada sa pratećom dokumentacijom.
 • Dokumentacija o transportnom sredstvu - Kombi FIAT DUCATO JDT 15 registarskih tablica RA066-GN, vlasništvo „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva.

„2.1.1. Neopasan otpad“ i „2.1.2. Opasan otpad“,

tako da Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada glasi i za:

2.1.1. Neopasan otpad:

 • 02 01 03 otpad od biljnog tkiva
 • 02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu)
 • 02 01 07 otpadi iz šumarstva
 • 02 01 10 otpad od metala
 • 02 02 03 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
 • 02 02 04 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
 • 02 03 01 muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije
 • 02 03 02 otpadi od konzervansa
 • 02 03 03 otpadi od ekstrakcije rastvaračima
 • 02 03 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
 • 02 03 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
 • 02 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
 • 02 04 01 zemlja od čišćenja i pranja šećerne repe
 • 02 04 02 kalcijum karbonat van specifikacije
 • 02 04 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
 • 02 05 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
 • 02 05 02 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
 • 02 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
 • 02 06 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
 • 02 06 02 otpadi od konzervansa
 • 02 06 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
 • 02 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
 • 02 07 01 otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog tretmana sirovog materijala
 • 02 07 02 otpadi od destilacije alkohola
 • 02 07 03 otpadi od hemijskog tretmana
 • 02 07 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
 • 02 07 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
 • 02 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
 • 03 01 01 otpadna kora i pluta
 • 03 01 05 piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04
 • 03 03 01 otpad od kore i drvni otpad
 • 03 03 02 zeleni tečni mulj nastao obnavljanjem kuvane (bele) tečnosti
 • 03 03 05 muljevi od uklanjanja štamparskih boja u procesu reciklaže papira
 • 03 03 07 mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona
 • 03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži
 • 03 03 09 krečni otpadni mulj
 • 03 03 10 ostaci vlakana, muljevi od vlakana, punioca i prevlaka iz mehaničke separacije
 • 03 03 11 muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
 • 03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
 • 04 01 01 otpadi od uklanjanja drugog tkiva sa kože
 • 04 01 02 krečni otpad
 • 04 01 04 tečnost za štavljenje koja sadrži hrom
 • 04 01 05 tečnost za štavljenje bez hroma
 • 04 01 06 muljevi koji sadrže hrom, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
 • 04 01 07 muljevi bez hroma, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
 • 04 01 08 otpad od uštavljene kože (otpad od skidanja dlaka, sečenja, prašina od glancanja) koji sadrži hrom
 • 04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade
 • 04 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
 • 04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer)
 • 04 02 10 organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)
 • 04 02 15 otpadi iz završne obrade drugačiji od onih navedenih u 04 02 14
 • 04 02 17 boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 04 02 16
 • 04 02 20 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 04 02 19
 • 04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana
 • 04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana
 • 05 01 10 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 05 01 09
 • 05 01 13 muljevi od vode iz kotla
 • 05 01 14 otpadi iz rashladnih kolona
 • 05 01 16 otpadi koji sadrže sumpor iz desulfurizacije nafte
 • 05 01 17 bitumen
 • 05 06 04 otpad iz kolona za hlađenje
 • 05 07 02 otpadi koji sadrže sumpor
 • 06 03 14 čvrste soli i rastvori drugačiji od onih navedenih u 06 03 11 i 06 0313
 • 06 03 16 oksidi metala drugačiji od onih navedenih u 06 03 15
 • 06 05 03 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 06 05 02
 • 06 06 03 otpadi koji sadrže sulfide drugačije od onih navedenih u 06 06 02
 • 06 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
 • 06 09 02 fosforna šljaka
 • 06 09 04 otpadi od reakcija sa kalcijumom drugačiji od onih navedenih u 06 09 03
 • 06 11 01 otpadi od reakcija sa kalcijumom iz proizvodnje titan-dioksida
 • 07 01 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11
 • 07 02 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 02 11
 • 07 02 13 otpadna plastika
 • 07 02 15 otpadi od aditiva drugačiji od onih navedenih u 07 02 14
 • 07 02 17 otpadi koji sadrže silikone drugačije od onih navedenih u 07 02 16
 • 07 03 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 03 11
 • 07 04 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 04 11
 • 07 05 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 05 11
 • 07 05 14 čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13
 • 07 06 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 06 11
 • 07 07 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 07 11
 • 08 01 12 otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11
 • 08 01 14 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 13
 • 08 01 16 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15
 • 08 01 18 otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 17
 • 08 01 20 vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 19
 • 08 02 01 otpadni praškasgi premazi
 • 08 02 02 muljevi na bazi vode koji sadrže keramičke materijale
 • 08 02 03 vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale
 • 08 03 07 muljevi na bazi vode koji sadrže mastilo
 • 08 03 08 tečni otpad na bazi vode koji sadrži mastilo
 • 08 03 13 otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12
 • 08 03 15 muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14
 • 08 04 10 otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09
 • 08 04 12 muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih navedenih u 08 04 11
 • 08 04 14 muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13
 • 08 04 16 tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15
 • 09 01 07 fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra
 • 09 01 08 fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra
 • 09 01 10 kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija
 • 09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11
 • 10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04)
 • 10 01 02 leteći pepeo od uglja
 • 10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta
 • 10 01 05 čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa
 • 10 01 07 muljevi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa
 • 10 01 15 šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14
 • 10 01 17 leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 1001 16
 • 10 01 19 otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 1001 07, 1001 18
 • 10 01 21 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 20
 • 10 01 23 muljevi na bazi vode od čišćenja kotla drugačiji od onih navedenih u 1001 22
 • 10 01 24 peskovi iz fluidizovanog sloja
 • 10 01 25 otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj
 • 10 01 26 otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 02 01 otpadi od prerade šljake
 • 10 02 02 neprerađena šljaka
 • 10 02 08 čvrsti ogpadi iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07
 • 10 02 10 otpad od mlevenja
 • 10 02 12 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 11
 • 10 02 14 muljevi i filter - kolači (pogače)iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih spomenutih u 10 02 13
 • 10 02 15 drugi muljevi i filter - kolači (pogače)
 • 10 03 02 ostaci anoda
 • 10 03 05 otpadna glinica
 • 10 03 16 plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15
 • 10 03 18 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17
 • 10 03 20 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19
 • 10 03 22 ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) drugačiji od onih navedenih u 10 03 21
 • 10 03 24 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23
 • 10 03 26 muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 25
 • 10 03 28 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 27
 • 10 03 30 otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29
 • 10 04 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 09
 • 10 05 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 05 04 ostale čvrste čestice i prašina
 • 10 05 09 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 08
 • 10 05 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 05 10
 • 10 06 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 06 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 06 04 ostale čvrste čestice i prašina
 • 10 06 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 09
 • 10 07 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 07 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 07 03 čvrsti otpadi iz tretmana gasa
 • 10 07 04 ostale čvrste čestice i prašina
 • 10 07 05 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
 • 10 07 08 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 07
 • 10 08 04 čvrste čestice i prašina
 • 10 08 09 ostale šljake
 • 10 08 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 08 10
 • 10 08 13 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 08 12
 • 10 08 14 strugotine sa anode
 • 10 08 16 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15
 • 10 08 18 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 08 17
 • 10 08 20 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 19
 • 10 09 03 šljaka iz peći
 • 10 09 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05
 • 10 09 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07
 • 10 09 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09
 • 10 09 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 09 11
 • 10 09 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13
 • 10 09 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 09 15
 • 10 10 03 šljaka iz peći
 • 10 10 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05
 • 10 10 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07
 • 10 10 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09
 • 10 10 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 10 11
 • 10 10 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13
 • 10 10 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 10 15
 • 10 11 03 otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla
 • 10 11 05 čvrste čestice i prašina
 • 10 11 10 otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana drugačija od one navedene u 10 11 09
 • 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11
 • 10 11 14 mulj od poliranja i mlevenja stakla drugačiji od onog navedenog u 10 11 13
 • 10 11 16 čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 15
 • 10 11 18 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od đonih navedenih u 10 11 17
 • 10 11 20 čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 11 19
 • 10 12 01 otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana
 • 10 12 03 čvrste čestice i prašina
 • 10 12 05 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
 • 10 12 06 odbačeni kalupi
 • 10 12 08 otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana)
 • 10 12 10 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 12 09
 • 10 12 12 otpadi iz procesa glaziranja drugačiji od onih navedenih u 10 12 11
 • 10 12 13 mulj iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
 • 10 13 01 otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana
 • 10 13 04 otpadi od kalcinacije i hidratacije kreča
 • 10 13 06 čvrste čestice i prašina (izuzev 10 13 12i 10 13 13)
 • 10 13 07 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
 • 10 13 10 otpadi iz proizvodnje azbest cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09
 • 10 13 11 otpadi iz kompozitnih materijala na bazi cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 i 10 13 10
 • 10 13 13 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 13 12
 • 10 13 14 otpadni beton i mulj od betona
 • 11 01 10 muljevi i filter - kolači (pogače) drugačiji od onih navedenih u 11 01 09
 • 11 01 12 tečnosti za ispiranje na bazi vode drugačije od onih navedenih u 11 01 11
 • 11 01 14 otpadi od odmašćivanja drugačiji od onih navedenih u 11 01 13
 • 11 02 03 otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini
 • 11 01 06 otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05
 • 11 05 01 tvrdi cink
 • 11 05 02 pepeo od cinka
 • 12 01 01 struganje i obrada ferometala
 • 12 01 02 prašina i čestice ferometala
 • 12 01 03 struganje i obrada obojenih metala
 • 12 01 04 prašina i čestice obojenih metala
 • 12 01 05 obrada plastike
 • 12 01 13 otpadi od zavarivanja
 • 12 01 15 mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14
 • 12 01 17 otpadi od gorivih materijala drugačiji od onog navedenog u 12 01 16
 • 12 01 21 potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20
 • 15 01 09 tekstilna ambalaža
 • 16 01 03 otpadne gume
 • 16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente
 • 16 01 12 kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11
 • 16 01 15 antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14
 • 16 01 16 rezervoari za tečni gas
 • 16 01 17 ferozni metal
 • 16 01 20 staklo
 • 16 01 22 komponente koje nisu drugačije specificirane
 • 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13
 • 16 03 04 neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03
 • 16 03 06 organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05
 • 16 05 05 gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04
 • 16 06 05 druge baterije i akumulatori
 • 16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodiujum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07)
 • 16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani
 • 16 08 04 istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07)
 • 16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03
 • 16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01
 • 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03
 • 16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05
 • 17 01 01 beton
 • 17 01 02 cigle
 • 17 01 03 crep i keramika
 • 17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06
 • 17 02 01 drvo
 • 17 02 02 staklo
 • 17 02 03 plastika
 • 17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01
 • 17 04 01 bakar, bronza, mesing
 • 17 04 02 aluminijum
 • 17 04 03 olovo
 • 17 04 04 cink
 • 17 04 05 gvožđe i čelik
 • 17 04 06 kalaj
 • 17 04 07 mešani metali
 • 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10
 • 17 05 04 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03
 • 17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05
 • 17 05 08 otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07
 • 17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01
 • 17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 08 01 i 17 09 02 i 17 09 03
 • 18 01 01 oštri instrumenti (izuzev 18 01 03)
 • 18 01 02 delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03)
 • 18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene)
 • 18 01 07 hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06
 • 18 01 09 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08
 • 18 02 03 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije
 • 18 02 06 hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 02 05
 • 18 02 08 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 02 07
 • 19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake
 • 19 01 12 šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11
 • 19 01 14 leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13
 • 19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15
 • 19 01 18 otpadi od pirolize drugačiji od onih navedenih u 19 01 17
 • 19 01 19 pesak iz fluidizovanog sloja
 • 19 02 03 prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od bezopasnog otpada
 • 19 02 10 sagorljivi otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 02 08 i 19 02 09
 • 19 03 05 stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04
 • 19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06
 • 19 05 01 nekompostirana frakcija komunalnog i sličnih otpada
 • 19 05 02 nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada
 • 19 05 03 kompost van specifikacije
 • 19 06 03 tečnost iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada
 • 19 06 04 digestat iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada
 • 19 06 05 tečnost iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada
 • 19 06 06 digestat iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada
 • 19 07 03 procedne vode iz sanitarnih deponija drugačije od onih navedenih u 19 07 02
 • 19 08 01 otpad od mehaničkog razdvajanja na rešetkama
 • 19 08 02 otpad sa peščanog filtra
 • 19 08 05 muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda
 • 19 08 09 smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće
 • 19 08 12 muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11
 • 19 08 14 muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13
 • 19 09 01 čvrsti otpad iz primarne filtracije mehaničkog razdvajanja na rešetkama
 • 19 09 02 muljevi od bistrenja vode
 • 19 09 03 muljevi od dekarbonizacije vode
 • 19 09 05 zasićene ili istrošene jonoizmenjivačke smole
 • 19 09 06 rastvori i muljevi od regeneracije jonoizmenjivača
 • 19 10 01 otpad od gvožđa i čelika
 • 19 10 02 otpad od obojenih metala
 • 19 10 04 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03
 • 19 09 06 ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05
 • 19 11 06 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 19 11 05
 • 19 12 01 papir i karton
 • 19 12 02 metali koji sadrže gvožđe
 • 19 12 05 staklo
 • 19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06
 • 19 12 08 tekstil
 • 19 12 09 minerali (npr. pesak i kamen)
 • 19 12 10 sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada)
 • 19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11
 • 19 13 02 čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 01
 • 19 13 04 muljevi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 03
 • 19 13 06 muljevi od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 05
 • 19 13 08 tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 07
 • 20 01 02 staklo
 • 20 01 08 biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana
 • 20 01 10 odeća
 • 20 01 11 tekstil
 • 20 01 28 boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27
 • 20 01 30 deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29
 • 20 01 32 lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31
 • 20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33
 • 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente
 • 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37
 • 20 01 40 metali
 • 20 02 01 biodegradabilni otpad
 • 20 02 02 zemlja i kamen
 • 20 02 03 ostali nebiodegradabilni otpad

2.1.2. Opasan otpad:

 • 03 01 04* piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance
 • 03 02 01* nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo
 • 03 02 02* organohlorna zaštitna sredstva za drvo
 • 03 02 03* organometalna zaštitna sredstva za drvo
 • 03 02 04* neorganska zaštitna sredstva za drvo
 • 03 02 05* druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance
 • 04 01 03* otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze
 • 04 02 16* boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance
 • 04 02 19* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 05 01 02* muljevi od desalinacije
 • 05 01 03* muljevi sa dna rezervoara
 • 05 01 04* kiselo-bazni muljevi
 • 05 01 05* mrlje istekle nafte
 • 05 01 06* zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme
 • 05 01 07* kiseli katran
 • 05 01 08* ostali katran
 • 05 01 09* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 05 01 11* otpadi od prečišćavanja goriva bazama
 • 05 01 12* ulja koja sadrže kiseline
 • 05 01 15* utrošene filterske gline
 • 05 06 01* kiseli katran
 • 05 06 03* ostali katran
 • 05 07 01* otpadi koji sadrže živu
 • 06 01 01* sumporna i sumporasta kiselina
 • 06 01 02* hlorovodonična kiselina
 • 06 01 03* fluorovodonična kiselina
 • 06 01 04* fosforna i fosforasta kiselina
 • 06 01 05* azotna i azotasta kiselina
 • 06 01 06* ostale kiseline
 • 06 02 01* kalcijum hidroksid
 • 06 02 03* amonijum hidroksid
 • 06 02 04* natrijum hidroksid i kalijum hidroksid
 • 06 02 05* ostale baze
 • 06 03 11* čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide
 • 06 03 13* čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale
 • 06 03 15* oksidi metala koji sadrže teške metale
 • 06 04 03* otpadi koji sadrže arsen
 • 06 04 04* otpadi koji sadrže živu
 • 06 04 05* otpadi koji sadrže ostale teške metale
 • 06 05 02* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 06 06 02* otpadi koji sadrže opasne sulfide
 • 06 07 01* otpadi koji sadrže azbest od elektrolize
 • 06 07 02* aktivni ugalj od proizvodnje hlora
 • 06 07 03* mulj barijum sulfata koji sadrži živu
 • 06 07 04* rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa
 • 06 08 02* otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum
 • 06 09 03* otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama
 • 06 10 02* otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 06 13 01* neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi
 • 06 13 04* otpadi od obrade azbesta
 • 06 13 05* čađ
 • 07 01 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 01 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 01 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
 • 07 01 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 02 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 02 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 02 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 02 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
 • 07 02 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
 • 07 02 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 02 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 02 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 07 02 14* otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance
 • 07 02 16* otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone
 • 07 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 03 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 03 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 03 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
 • 07 03 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
 • 07 03 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 03 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 03 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 07 04 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 04 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 04 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 04 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
 • 07 04 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
 • 07 04 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 04 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 04 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 07 04 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 07 05 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 05 03* organski hapogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 05 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 05 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
 • 07 05 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
 • 07 05 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 05 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 05 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 07 05 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 07 06 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 06 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 06 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 06 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
 • 07 06 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
 • 07 06 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 06 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 06 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 07 07 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 07 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 07 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 07 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
 • 07 07 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
 • 07 07 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 07 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 07 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 08 01 11* otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 01 19* vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci
 • 08 03 12* otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance
 • 08 03 14* muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance
 • 08 03 16* otpadni rastvori za ecovanje
 • 08 03 17* otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance
 • 08 03 19* dispergovana ulja
 • 08 04 11* muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 04 13* muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 04 15* tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 04 17* ulje od destilacije smola
 • 08 05 01* otpadni izocijanati
 • 09 01 01* rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode
 • 09 01 02* rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode
 • 09 01 03* rastvori razvijača na bazi rastvarača
 • 09 01 04* rastvori sredstava za fiksiranje
 • 09 01 05* rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti
 • 09 01 06* otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na mestu nastajanja
 • 09 01 11* kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije navedene u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03
 • 09 01 13* tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na mestu nastajanja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06
 • 10 01 04* leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla
 • 10 01 09* sumporna kiselina
 • 10 01 13* leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo
 • 10 01 14* šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance
 • 10 01 16* leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance
 • 10 01 18* otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 01 20* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže
 • opasne supstance
 • 10 01 22* muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance
 • 10 02 07* čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 02 11* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 02 13* muljevi i filter - kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 03 04* šljake iz primarne proizvodnje
 • 10 03 08* slane šljake iz sekundarne proizvodnje
 • 10 03 09* crna zgura iz sekundarne proizvodnje
 • 10 03 15* plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
 • 10 03 17* otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa
 • 10 03 19* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
 • 10 03 21* ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance
 • 10 03 23* čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 03 25* muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 03 27* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 03 29* otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance
 • 10 04 01* šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 04 02* zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 04 03* kalcijum arsenat
 • 10 04 04* prašina dimnog gasa
 • 10 04 05* ostale čvrste čestice i prašina
 • 10 04 06* čvrsti otpadi iz tretmana gasa
 • 10 04 07* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
 • 10 04 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 05 03* prašina dimnog gasa
 • 10 05 05* čvrsti otpad iz tretmana gasa
 • 10 05 06* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
 • 10 05 08* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 05 10* zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
 • 10 06 03* prašina dimnog gasa
 • 10 06 06* čvrsti otpadi iz tretmana gasa
 • 10 06 07* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
 • 10 06 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 07 07* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 08 08* slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 10 08 10* zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
 • 10 08 12* otpadi koji sadrže kagran iz anodnog procesa
 • 10 08 15* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
 • 10 08 17* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 08 19* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
 • 10 09 05* jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji
 • sadrže opasne supstance
 • 10 09 07* jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
 • 10 09 09* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
 • 10 09 11* ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance
 • 10 09 13* otpadna veziva koja sadrže opasne supstance
 • 10 09 15* otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance
 • 10 10 05* jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
 • 10 10 07* jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
 • 10 10 09* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
 • 10 10 11* ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance
 • 10 10 13* otpadna veziva koja sadrže opasne supstance
 • 10 10 15* otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance
 • 10 11 09* otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana koja sadrži opasne supstance
 • 10 11 11* otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi)
 • 10 11 13* mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance
 • 10 11 15* čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 11 17* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
 • 10 11 19* čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 11 01 11* tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance
 • 11 01 13* otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance
 • 11 01 15* eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenjivačkih sistema koji sadrže opasne supstance
 • 11 01 98* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 11 02 02* muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)
 • 11 02 05* otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance
 • 11 01 07* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 11 05 03* čvrsti otpadi iz tretmana gasa
 • 11 05 04* potrošena tečnost
 • 12 01 06* mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
 • 12 01 08* mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene
 • 12 01 09* mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene
 • 12 01 12* potrošeni vosak i masti
 • 12 01 14* mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance
 • 12 01 16* otpadi od gorivih materijala koji sadrži opasne supstance
 • 12 01 18* metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje
 • 12 01 19* odmah biorazgradivo mašinsko ulje
 • 12 01 20* potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance
 • 13 08 01* muljevi ili emulzije od desalinacije
 • 13 08 02* ostale emulzije
 • 14 06 01* hlorofluorougljovodonici, NSFS, NFS
 • 14 06 02* ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača
 • 14 06 03* ostali rastvarači i smeše rastvarača
 • 14 06 04* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače
 • 14 06 05* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače
 • 15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom
 • 16 01 04* otpadna vozila
 • 16 01 08* komponente koje sadrže živu
 • 16 01 09* komponente koje sadrže RSV
 • 16 01 10* eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci)
 • 16 01 11* kočione obloge koje sadrže azbest
 • 16 01 13* kočione tečnosti
 • 16 01 14* antifriz koji sadrži opasne supstance
 • 16 01 21* opasne komponente drugačije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 1601 13 i 1601 14)
 • 16 02 09* transformatori i kondenzatori koji sadrže RSV
 • 16 02 10* odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa RSV, drugačija od one navedene u 16 02 09
 • 16 02 11* odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, NSFS, NFS
 • 16 02 12* odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest
 • 16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12
 • 16 02 15* opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme
 • 16 04 01* otpadna municija
 • 16 04 02* otpadi od vatrometa
 • 16 04 03* ostali otpadni eksplozivi
 • 16 05 04* gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance
 • 16 05 06* laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih hemikapija
 • 16 05 07* odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance
 • 16 05 08* odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance
 • 16 06 02* baterije od nikl-kadmijuma
 • 16 06 03* baterije koje sadrže živu
 • 16 06 06* posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora
 • 16 08 02* istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala
 • 16 08 05* istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu
 • 16 09 01* permanganati, npr. kalijum permanganat
 • 16 09 02* hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat
 • 16 09 03* peroksidi, npr. vodonik peroksid
 • 16 09 04* oksidanti koji nisu drugačije specificirani
 • 16 10 01* tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance
 • 16 10 03* koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance
 • 16 11 01* obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance
 • 16 11 03* ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance
 • 16 11 05* obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance
 • 17 01 06* mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance
 • 17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama
 • 17 03 01* bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja
 • 17 03 03* katran od uglja i katranski proizvodi
 • 17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama
 • 17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance
 • 17 05 03* zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
 • 17 05 05* iskop koji sadrži opasne supstance
 • 17 05 07* otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance
 • 17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest
 • 17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance
 • 17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
 • 17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama
 • 17 09 01* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu
 • 17 09 02* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže RSV (npr. zaptivači koji sadrže RSV, podovi na bazi smola koji sadrže RSV, glazure koje sadrže RSV i kondenzatori koji sadrže RSV)
 • 17 09 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance
 • 18 01 03* otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije
 • 18 01 06* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance
 • 18 01 08* citotoksični i citostatični lekovi
 • 18 01 10* otpadni amalgam iz stomatologije
 • 18 02 02* otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije
 • 18 02 05* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance
 • 18 02 07* citotoksični i citostatični lekovi
 • 19 01 05* filter - kolač (pogače) iz tretmana gasa
 • 19 01 06* tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i drugi tečni otpadi na bazi vode
 • 19 01 07* čvrsti otpadi od tretmana gasa
 • 19 01 10* istrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa
 • 19 01 11* šljaka koja sadrži opasne supstance
 • 19 01 13* leteći pepeo koji sadrži opasne supstance
 • 19 01 15* prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance
 • 19 01 17* otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance
 • 19 02 04* prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada
 • 19 02 05* muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance
 • 19 02 07* ulja i koncentrati od separacije
 • 19 02 08* tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 19 02 09* čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 19 02 11* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 19 03 04* otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani
 • 19 03 06* otpadi označeni kao opasni, solidifikovani
 • 19 04 02* leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa
 • 19 04 03* čvrsta faza koja se nije vitrifikovala
 • 19 07 02* procedne vode iz sanitarnih deponija koje sadrže opasne supstance
 • 19 08 06* zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole
 • 19 08 07* rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača
 • 19 08 08* otpad sa membranskog sistema koji sadrži teške metale
 • 19 08 10* smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09
 • 19 08 11* muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode
 • 19 08 13* muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode
 • 19 10 03* laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance
 • 19 09 05* ostale frakcije koje sadrže opasne supstance
 • 19 11 01* istrošena filterska glina
 • 19 11 02* kiseli katrani
 • 19 11 03* tečni otpadi na bazi vode
 • 19 11 04* otpadi od čišćenja goriva bazama
 • 19 11 05* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 19 11 07* otpadi od prečišćavanja dimnih gasova
 • 19 12 06* drvo koje sadrži opasne supstance
 • 19 12 11* drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance
 • 19 13 01* čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance
 • 19 13 03* muljevi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supsgance
 • 19 13 05* muljevi od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance
 • 19 13 07* tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance
 • 20 01 14* kiseline
 • 20 01 15* baze
 • 20 01 17* foto-hemikalije
 • 20 01 19* pesticidi
 • 20 01 23* odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike
 • 20 01 26* ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25
 • 20 01 27* boja, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance
 • 20 01 31* citotoksični i citostatični lekovi
 • 20 01 33* baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije
 • 20 01 37* drvo koje sadrži opasne supstance.

Ovo rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada, važi uz Dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada pod rednim brojem 1342 (broj predmeta 19-00-00773/2013-05 od 04.12.2013. godine), koju je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

1. Troškove postupka izdavanja Rešenja o izdavanju dopune dozvole u iznosu od 6.030,00 dinara (i to Republička administrativna taksa za podnošenje Zahteva u iznosu od 280,00 dinara i taksa za izdavanje Rešenja o izdavanju dopune dozvole u iznosu od 5.750,00 dinara) snosi operater.


OBRAZLOŽENjE

Na osnovu zahteva operatera od 10.04.2014. godine, za promenu u dozvoli za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada pod rednim brojem brojem 1342 (broj predmeta 19-00-00773/2013-05 od 04.12.2013. godine), koju je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, u navedenoj dozvoli se dodaju: transportno sredstvo, oprema za sakupljanje otpada, savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta i vrste predmetnog otpada koji je razvrstan u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciju otpada („Službeni glasnik RS”, br.56/10), te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rešenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rešenja operater može izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Dostavljeno:
- Operateru „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, ul. Stevana Šupljikca br. 147/8, 26000 Pančevo;
- U Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom;
- Sektoru za kontrolu i nadzor;
- Arhivi.